Asset Publisher Asset Publisher

Lekcja online "Wiosna bez płomieni"

Przedstawiamy materiały edukacyjne, poświęcone ochronie przeciwpożarowej lasów, umożliwiające przeprowadzenie lekcji online. Do korzystania zachęcamy przede wszystkim nauczycieli biologii i geografii.  

Aktualizacja: 8 marca 2024 r.

Na komplet materiałów skaładają się:

1. Prezentacja "Wiosna bez płomieni" (aktualizacja 2024 r.)

  • Odbiorcy: młodzież i osoby dorosłe
  • Pytanie kluczowe: Jakie działania podejmują leśnicy, aby chronić lasy przed pożarami?
  • Tematyka:

1. Funkcje lasów.

2. Lasy świata w pigułce (lesistość kontynentów, krótka charakterystyka stanu lasów na świecie).

3. Lesistość Polski.

4. Przyczyny pożarów oraz ich skutki dla przyrody i człowieka.

5. System ochrony przeciwpożarowej w lasach.

 

 

2. Quiz online.

Zabawa edukacyjna w formie quizu jest przeznaczona dla młodzieży i osób dorosłych.

Quiz składa się z 10 pytań, pod którymi wyświetlane są trzy odpowiedzi do wyboru. Po kilku sekundach od wyświetlenia odpowiedzi, w sposób automatyczny wskazywane są odpowiedzi prawidłowe.

Quiz pozwala na sprawdzenie wiedzy z zakresu tematyki przedstawionej w prezentacji "Wiosna bez płomieni".

 

 

3. Prezentacja, quiz oraz nowa karta pracy do prezentacji w formie PDF (w materiałach do pobrania, na dole strony).

4. Film z cyklu "Las bliżej nas" pt. "Ochrona przeciwpożarowa".

W filmie znajdziemy wszystko o ochronie przeciwpożarowej w lasach, przedstawione w bardzo atrakcyjny sposób.

Prowadzący:

1) wyjaśniają jaki wpływ na pożary lasów ma susza, 

2) przedstawiają systemy przeciwpożarowe w polskich lasach oraz akcję gaszenia pożaru,

3) prezentują nowoczesne auta gaśnicze i samoloty.

 


5. Ćwiczenia interaktywne dla młodzieży z kolekcji "Wiosna bez płomieni" pod linkiem: 

https://learningapps.org/view24111746

W razie pytań lub w przypadku chęci przeprowadzenia lekcji przez leśnika zachęcamy do kontaktu:

  • Ilona Mrowińska, tel. 607 133 760
  • Paweł Mrowiński, tel. 607 133 384.