Asset Publisher Asset Publisher

Konkurs plastyczny "Wiosna bez płomieni"

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i młodzież gimnazjalną z terenu Nadleśnictwa Lubsko do udziału w  konkursie plastycznym  pod hasłem „WIOSNA BEZ PŁOMIENI".

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na szkodliwość wiosennego wypalania łąk i nieużytków, a także uświadomienie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego oraz zdrowia i życia człowieka, jakie niosą pożary lasów.

Jak co roku, prosimy szkoły o przeprowadzenie wewnętrznego etapu konkursu i wytypowanie do 5 prac w odpowiednich kategoriach konkursowych:
I – dzieci do klasy trzeciej SP,
II – dzieci i młodzież z klas 4-6 SP,
III – młodzież z klas 7. i klas gimnazjalnych.

Prace uczniów (do 5 prac w każdej kategorii) i protokół szkolnego etapu konkursu (z podaniem liczby uczestników), prosimy o przesłanie do siedziby Nadleśnictwa Lubsko do 30 maja 2018 r.