Asset Publisher Asset Publisher

Konkurs "Poznajemy las"

Zapraszamy uczniów klas szóstych, ze szkół podstawowych z terenu Nadleśnictwa Lubsko, do udziału w XV edycji konkursu "Poznajemy las".

Celem konkursu jest kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem:

- uświadomienia znaczenia lasów dla funkcjonowania przyrody i życia człowieka,

- rozbudzania wrażliwości na piękno przyrody naszego regionu,

- wypracowania odpowiedzialnych, aktywnych postaw młodzieży w celu ochrony środowiska leśnego,

- upowszechniania wiedzy o wielorakich funkcjach lasu, pracy leśnika i  zrównoważonym korzystaniu z dóbr przyrody.

Finał konkursu odbędzie się 7 listopada 2018 r. w sali konferencyjnej Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich o godz. 9.30.

Pisemne zgłoszenia zawierające następujące informacje:

1) liczbę uczniów, którzy wzięli udział w etapie szkolnym konkursu,

2) dane uczestników zakwalifikowanych do finału (imię i nazwisko, klasa),

3) imię i nazwisko opiekuna drużyny,

prosimy przesłać na adres: ilona.mrowinska@zielonagora.lasy.gov.pl

do 27 października 2018 r.