Asset Publisher Asset Publisher

Noc Sów

Zapraszamy na spotkanie z sowami. Wyjdźcie z nami na spacer w marcowy wieczór!

Noc Sów to ogólnopolskie wydarzenie edukacyjne, którego głównym organizatorem jest stowarzyszenie Ptaki Polskie.

Nasze wydarzenie będzie się składać z dwóch części:
1) prezentacji o sowach występujących w naszym regionie w sali konferencyjnej ośrodka,
2) spaceru z przewodnikiem w lesie przy ośrodku .

Przewodnikiem będzie leśnik Paweł Mrowiński.

Wstęp jest wolny. Zgodnie z regulaminem wydarzenia obowiązują zapisy.

Można tego dokonać na stronie: nocsow.pl Wybieramy zakładkę DLA UCZESTNIKÓW a z rozwijalnej listy wybieramy Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich, następnie wpisujemy swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz liczbę uczestników ew. inne informacje. Ilość miejsc jest ograniczona.

Prosimy o:

1) wcześniejsze potwierdzenie obecności,
2) dostosowanie ubrania i obuwia do warunków atmosferycznych,
3) zabranie latarki.

Uwaga! Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do uczestnictwa wyłącznie pod opieką rodziców bądź opiekunów (nauczycieli, wychowawców, instruktorów harcerskich).Nadleśnictwo nie odpowiada za wszelkie szkody (majątkowe i na osobie) wyrządzone uczestnikom wycieczek przez współuczestników lub osoby trzecie. Osoby biorące udział w wycieczkach winny ubezpieczyć się we własnym zakresie.

Kontakt: Paweł Mrowiński - 607 133 384;
Ilona Mrowińska - 607 133 760

Więcej o wydarzeniu: http://nocsow.pl/