OEPL w Jeziorach Wysokich

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich funkcjonuje w strukturze Nadleśnictwa Lubsko w zasięgu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Został oficjalnie otwarty 30 czerwca 1998 r. Ośrodek jest miejscem edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa, jak też miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów.

Oferta edukacyjna

Nadleśnictwo Lubsko prowadzi edukację leśną poprzez działalność Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich.

Inne obiekty edukacyjne

Trasa objazdowa „Szlakiem sosny” jest przeznaczona dla leśników z innych regionów Polski, nauczycieli przyrodników, studentów i uczniów techników leśnych. Można przemierzać ją autokarem (czas ok. 2,5 godz.), ale tylko z przewodnikiem (pracownikiem Nadleśnictwa Lubsko).