Asset Publisher Asset Publisher

Akcja "Czuwam dla Ziemi"

Harcerze i harcerki z Drużyny Wędrowniczej z Lubska w ramach akcji "Czuwam dla Ziemi" posprzątali teren wokół zalewu Karaś w Lubsku.

"Czuwam dla Ziemi" to ogólnopolska inicjatywa Związku Harcerstwa Polskiego. Celem akcji są działania na rzecz przyrody poprzez kształtowanie proekologicznych postawy w myśl zasady less waste, czyli stylu życia zakładającego ograniczanie ilości produkowanych odpadów do niezbędnego minimum.

Patronat honorowy nad akcją objął Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Działania harcerzy na rzecz przyrody wynikają z szóstego punktu Prawa Harcerskiego „Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać”. Tegoroczna akcja ma inicjować działania na rzecz poszanowania przyrody, zasobów naturalnych oraz Ziemi.

Działania mają także zwiększać świadomość poprzez uwrażliwianie na otaczający świat, szczególnie w naszych małych, lokalnych społecznościach.

25 kwietnia, grupa harcerzy i harcerek z Próbnej Drużyny Wędrowniczej w Lubsku zebrała 14 dużych worków śmieci z terenu, który jest ulubionym miejscem rekreacji mieszkańców Lubska.

Harcerze spotkali się także z leśnikiem Pawłem Mrowińskim, gdzie podczas spaceru w pobliskim lesie rozmawiali o idei akcji, funkcjach lasu oraz o potrzebie troski o nasze środowisko przyrodnicze.

Dowiedz się więcej: Akcja-czuwam-dla-ziemi.pdf (zhp.pl)

Opis grafiki (zdjęia głównego): grafika złożona jest z trzech części. U góry znaduje się logo akcji "Czuwam dla Ziemi" - na zielonożółtym tle centralnie położone jest duże, stylizowane serce zakreślone jako białe, szerokie wstęgi, a pod nim - biały napis Czuwam! dla ziemi.

W części dolnej grafiki znajdują się dwa zdjęcia. Na zdjęciu po lewej stronie widoczny jest fragment zbiornika wodnego porośniętego trzcinami, nad którym wisi duża gałąź dębu; w tle widoczna jest grupa pięciorga harcerzy; osoba idąca na przedzie niesie duży worek na śmieci.

Na drugim zdjęciu znaduje się 6 osób w maseczkach (stojących przodem do fofografa): leśnik w zielonej kurtce i czapce "maciejówce" oraz 5. harcerzy - dwóch chłopców i trzy dziewczęta. Harcerz stojący po prawej stronie ma na sobie mundur harcerski i czapkę, pozostałe młode osoby są w ubraniu terenowym. Grupa osób stoi na tle lasu (widoczne są pnie drzew), w tle między drzewami widać zbiornik wodny (zalew Karaś).