Asset Publisher Asset Publisher

Akcja sadziMY 2024 r.

12 kwietnia odbyła się szósta edycja akcji #sadziMY - wielkiego narodowego sadzenia drzew.

W roku stulecia istnienia Lasów Państwowych leśnicy przygotowali aż milion sadzonek. Można je było otrzymać we wszystkich nadleśnictwach w Polsce.

W Nadleśnictwie Lubsko, wydawanie sadzonek dla wszystkich chętnych, odbyło się przy siedzibie nadleśnictwa. Pracownicy Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich, którzy obsługiwali specjalnie przygotowane stoisko, nie tylko wydawali sadzonki, ale także służyli radą: co i jak posadzić.

W tym roku wydano rekordową liczbę sadzonek, bo nieco ponad tysiąc. Odbiorcami były nie tylko osoby prywatne, ale także szkoły z terenu nadleśnictwa oraz np. sołectwa.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się w tym roku sadzonki drzew i krzewów liściastych: lipa, jarzębina czy głóg.

Przypomnijmy - Unia Europejska zobowiązała się, że do 2030 r. posadzi dodatkowe trzy miliardy drzew. Zobowiązanie to wpisuje się w unijne działania na rzecz odbudowy zasobów przyrodniczych w Europie i przeciwdziałania zmianie klimatu. Dzięki realizowanej przez Lasy Państwowe akcji #sadziMY, każdy z nas może przyłączyć się do realizacji unijnego celu dla klimatu i przyrody.

Więcej informacji o akcji sadziMY w 2024 r. (link)