Asset Publisher Asset Publisher

Las w prozie i poezji

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół z terenu Nadleśnictwa Lubsko do udziału w XVI edycji konkursu recytatorskiego "Las w prozie i poezji"!

Finał konkursu odbędzie się 13 grudnia 2018 r. w Lubskim Domu Kultury o godz. 9.00. 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół z terenu Nadleśnictwa Lubsko. Placówka oświatowa do udziału w konkursie może delegować laureatów eliminacji szkolnych według trzech kategorii:

1) po dwóch recytatorów:

                           - w kategorii  I – szkoła podstawowa: klasy 1 – 3,

                           - w kategorii  II – szkoła podstawowa: klasy 4 – 6;

2) po jednym recytatorze w kategorii III (szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła średnia):

                             - klasy 7 – 8 SP oraz gimnazujm – jeden recytator,

                             - szkoła średnia – jeden recytator.

Recytator przygotowuje jeden utwór poetycki lub fragment prozy, którego tematem jest przyroda lasu i/lub praca leśników. Komisja konkursowa oceniać będzie dobór repertuaru, wyraz artystyczny utworu, poprawność językową oraz jego interpretację.

Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać pisemnie

(e-mail: ilona.mrowinska@zielonagora.lasy.gov.pl) do 8 grudnia 2018 r.

Wkrótce więcej informacji w załączonych dokumentach oraz pismach przesłanych drogą elektroniczną do szkół.