Asset Publisher Asset Publisher

Leśnicy przeprowadzą zabieg ratowniczy

Nadleśnictwo Lubsko zawiadamia, że w maju br. będzie przeprowadzony jednorazowy samolotowy oprysk drzewostanów opanowanych przez gąsienice barczatki sosnówki.

.............................................................................................................................................

Aktualizacja (19 maja)

Jeśli warunki pogodowe będą odpowiednie, to zabieg odbędzie się w terminie od 21 maja do 28 maja.

..............................................................................................................................................

Planowany zabieg obejmie wyłącznie obszar leśny leżący pomiędzy miejscowościami Proszów, Marianka, Janiszowice, Zasieki i Tuplice (gmina Brody).

Przed wykonaniem oprysku, teren ten zostanie szczegółowo oznaczony tablicami oraz plakatami ostrzegawczymi (w załączeniu – mapka z oddziałami leśnymi). Na oznaczonym obszarze będzie obowiązywał czasowy zakaz wstępu.

Dla zabezpieczenia drzewostanu wystarczy jeden przelot, dlatego cała operacja przebiegnie szybko i nie powinna powodować zbyt dużych zakłóceń. 

Zabieg będzie przeprowadzony w ciagu dwóch dni, między 6. a 31. maja. Szczegółowy termin wykonania zabiegu jest uzależniony od warunków pogodowych.

Do wykonania powyższego zabiegu użyty będzie selektywny preparat owadobójczy o działaniu żołądkowym DIMILIN 480 S.C. (w załączeniu –  karta charakterystyki preparatu).

Wszystkie czynności związane z ochroną lasu są wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a wszelkie działania związane z ograniczaniem liczebności szkodliwych owadów będą zgodnie z etykietą stosowanego środka ochrony roślin.

Zgodnie z ustawą o lasach, w celu zapewnienia powszechnej ochrony lasu, właściciele lasów są zobowiązani do kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, a w szczególności do zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych (art. 9 ustawy o lasach).
Ustawa nakłada na nadleśniczego obowiązek wykonywania zabiegów zwalczających i ochronnych, w razie wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów (art. 10 ustawy o lasach).

Szkodniki liściożerne sosny są stale obecne w ekosystemach leśnych. ich szkodliwe działanie uaktywnia się w chwili gwałtownego zwiększenie się liczebności populacji.

Barczatka sosnówka jest motylem o rozpiętości skrzydeł od 6 do 9 cm i o zmiennym, brązowym ubarwieniu (od jasnego po prawie czarny). Samica składa po około 200 sztuk jaj, najczęściej na pędach.

Z jaj wylęgają się larwy (gąsienice), które do późnej jesieni żerują na igłach sosen. Larwy na okres zimowy schodzą do ściółki i zimują w okolicach pni drzew. Wiosną ponownie wchodzą po pniach w korony drzew i tam intensywnie żerują.

Masowy pojaw barczatki sosnówki (tzw. gradacja) może doprowadzić do gołożerów, tzn. całkowicie lub prawie całkowicie pozbawiać drzew liści i w konsekwencji - do zamierania sosen i rozpadu drzewostanu.

Aby zapobiegać masowym pojawom, leśnicy co roku kontrolują liczebność szkodliwych owadów. Jeżeli wyniki obserwacji są niepokojące, to należy sięgnąć po zdecydowane środki. W przypadku zagrożenia masowym pojawem barczatki sosnówki, wykonuje się opryski specjalnym preparatem przeprowadzane z samolotu.

Na górnej stronie zdjęcia widoczna jest w dużym powiększeniu gałązka sosny z zielonymi igłami. Pod nią znajduje się mocno owłosiona, o brązowym kolorze gąsienica barczatki sosnówki.