Asset Publisher Asset Publisher

Międzynarodowy Dzień Lasów

"Lasy oraz zrównoważona produkcja i konsumpcja" – to temat przewodni Międzynarodowego Dnia Lasów w roku 2022. 

Międzynarodowy Dzień Lasów (IDF) obchodzony jest 21 marca. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 2012 r. w celu podnoszenia świadomości na temat znaczenia lasów na Ziemi.

Temat każdego Międzynarodowego Dnia Lasów jest wybierany przez Partnerstwo Współpracy w dziedzinie lasów.

Treści i główne przesłania tegorocznego tematu MDL nawiązują do 12. Celu Zrównoważonego Rozwoju pod hasłem "Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja".

W kluczowych przesłaniach tegorocznego MDL wskazuje się na drewno - jako odnawialny, przyjazny dla środowiska i zdrowia człowieka surowiec.

 

Miedzynarodowy Dzień Lasów - 2022 r. 

 

Kluczowe przesłania MDL w roku 2022:

  • Lasy są niezbędne dla zdrowia planety i dobrobytu człowieka.

  • Lasy mają zasadnicze znaczenie dla podtrzymania produkcji żywności.

  • Potrzebne są dalsze działania w celu powstrzymania wylesiania i degradacji lasów na świecie.

  • Gospodarka leśna tworzy miejsca pracy dla co najmniej 33 milionów ludzi, a produkty leśne są wykorzystywane przez miliardy.

  • Zrównoważone użytkowanie lasów pomoże nam przejść do gospodarki opartej na odnawialnych, nadających się do ponownego użycia i recyklingu materiałach.

  • Drewno jest niezbędnym materiałem do "zazieleniania" miast.

  • Zastąpienie mniej zrównoważonych materiałów odnawialnym drewnem i produktami drzewnymi może zmniejszyć ślad węglowy.

  • Wybieraj produkty z drewna z legalnych i zrównoważonych źródeł!

 

Więcej informacji na stronie FAO*  http://www.fao.org/international-day-of-forests/en/ 

* Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa