Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o naborze na zastępstwo

Nadleśnictwo Lubsko ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko księgowego w biurze nadleśnictwa w Lubsku.

  • Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas zastępstwa (przewidywany termin zakończenia umowy - maj 2024).
  • Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy.
  • Rodzaj pracy: praca biurowa.
  • Wymagania podstawowe (niezbędne):

1. Wykształcenie: minimum średnie ekonomiczne.

2. Doświadczenie zawodowe: minimum rok pracy w księgowości.

  • Wymagania preferowane (fakultatywne):

1. Ukończone studia wyższe w obszarze ekonomicznym (np. ekonomia, finanse, zarządzanie i marketing itp.)

2. Doświadczenie zawodowe na stanowisku księgowego powyżej 5 lat.

3. Umiejętność obsługi SILP (w szczególności modułu Finanse i Księgowość).

4. Znajomość i umiejętność obsługi systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).

5. Znajomość specyfiki działalności Lasów Państwowych w obszarze zadań przewidzianych do realizacji na zajmowanym stanowisku.

6. Biegła znajomość obsługi programów komputerowych w tym pakietu MS Office.

7. Prawo jazdy kat. B oraz gotowość wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych.

8. Szkolenia z zakresu aktualnych przepisów dot. problematyki podatku VAT.

9. Doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z rozliczaniem podatku VAT i inwentaryzacji.

  • Ramowy zakres wykonywanych zadań, wymagane dokumenty oraz pozostałe wymagania i informacje - w materiałach do pobrania na dole strony.
  • Dokumenty wraz z numerem telefonu lub adresem e-mail, należy składać:

1) pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie na adres: Nadleśnictwo Lubsko, ul. E. Plater 15, 68 – 300 Lubsko z dopiskiem „Rekrutacja – stanowisko księgowy”.

2) pocztą elektroniczną na adres e-mail: lubsko@zielonagora.lasy.gov.pl;

3) osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Lubsko w Lubsku, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Termin składania aplikacji upływa w dniu 18.01.2023 r. o godz. 15:00.

Uwaga: Za datę nadesłania/dostarczenia oferty uważa się datę wpływu kompletu dokumentów do Nadleśnictwa. Dokumenty aplikacyjne wpływające do sekretariatu Nadleśnictwa po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.