Asset Publisher Asset Publisher

Wiosenne sadzenie, czyli odnawiamy las

W Nadleśnictwie Lubsko trwają prace związane z wiosennym sadzeniem nowego pokolenia lasu

Odnowienie* lasu odbywa się najczęściej wczesną wiosną, gdy mróz już nie zagraża, a jednocześnie słońce nie przygrzewa jeszcze zbyt mocno, występują zachmurzenia i w powietrzu utrzymuje się wilgoć. To warunki idealne do sadzenia!

W całych Lasach Państwowych co roku sadzonych jest 500 mln nowych drzew!

W tym roku do odnowienia w Nadleśnictwie Lubsko  przewidzianych jest około 300 hektarów. Na tej powierzchni posadzonych zostanie blisko 2 mln sadzonek

Sadzona jest głównie sosna zwyczajna, ale także świerk i modrzew oraz gatunki liściaste: dęby, buk, klon, lipa, olchy i brzozy, a także krzewy np. głogi.

To, jakie drzewa i krzewy sadzi się w danym miejscu nie jest odbojętne. Głównym czynnikiem decydującym jest rodzaj gleby. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do danego siedliska**. 

Sadzonki drzew i krzewów hoduje się w szkółkach. Nadleśnictwo Lubsko posiada szkółkę leśną w leśnictwie Marianka, która produkuje materiał sadzeniowy na potrzeby odnowień, jak również dla rolników zalesiających swoje grunty i klientów indywidualnych. 

Szkółka zajmuje powierzchnię produkcyjną ok. 10 hektarów. Roczna produkcja to około 3 mln sztuk sadzonek. 

Część odnowień powstaje poprzez wysiew nasion bezpośredno do gleby. 

 

 

Ćwiczenia interaktywne (gry dydaktyczne):

1) Etapy cyklu lasu gospodarczego

2) Pory roku w lesie. Praca leśnika

*Odnowienie to sadzenie nowego pokolenia drzew w miejscach, gdzie las rósł już wcześniej, natomiast tam, gdzie go wcześniej nie było - to zalesienie.

**Siedlisko leśne jest sumą czynników klimatycznych i glebowych, stanowiących nieożywioną część środowiska. W leśnictwie pojęcie siedlisko bywa często utożsamiane z samą glebą, co jest nieścisłe. Klimatyczne i glebowe czynniki siedliska leśnego wynikają z położenia danego ekosystemu leśnego, zatem siedlisko to można zdefiniować również jako wypadkową położenia. (Źródło: siedlisko leśne - Encyklopedia Leśna (encyklopedialesna.pl)