Asset Publisher Asset Publisher

Z dalekich Mazur do Borów Lubuskich

W Nadleśnictwie Lubsko gościliśmy grupę edukatorek i edukatorów z nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

Celem wizyty leśnych edukatorów było kształcenie kompetencji edukacyjnych oraz poznanie działalności Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich. 

Leśnicy z olsztyńskich lasów wzięli udział w warsztatach na temat podstawy programowej, projektowania zajęć edukacyjnych oraz zastosowania gier dydaktycznych w edukacji leśnej.

Podczas części terenowej nasi goście poznawali lubuskie lasy oraz wybrane miejsca związane z historią i kulturą regionu.

 

 

 

Artykuł o wizycie olsztyńskich leśników na stronie RDLP w Olsztynie