Asset Publisher Asset Publisher

Zasady bioasekuracji w związku z ASF

Przypominamy, że podczas przebywania w lesie należy przestrzegać zasad zalecanych przez Inspekcję Weterynaryjną w związku z chorobą afrykańskiego pomoru świń.

Afrykański pomór świń jest nieuleczalną chorobą wirusową, która występuje wyłącznie u świń i dzików.

U dzików europejskich infekcja prowadzi do bardzo ciężkich objawów ogólnych, jak gorączka, osowienie, utrata apetytu, zaburzenia w poruszaniu się i problemy w oddychaniu. Wystąpić mogą również krwawienia (z nosa, krwawa biegunka, krwawienia skóry).

Chore zwierzęta wykazują między innymi ograniczony odruch ucieczki lub inne objawy, jak niechęć do poruszania się i utrata orientacji. Choroba w większości przypadków prowadzi do padnięć zwierząt w okresie 7 - 10 dni po zakażeniu.

Choroba może być przenoszona bezpośrednio ze zwierzęcia na zwierzę lub pośrednio przez zanieczyszczone przedmioty. Szczególnie niebezpieczna w aspekcie przenoszenia zarazy jest krew dzików. Najmniejsza ilość krwi wystarczy do zakażenia wrażliwych dzików lub świń.

Informacje na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii

Niestety nie ma szczepionki przeciw afrykańskiemu pomorowi świń, dlatego w zwalczaniu ASF wśród dzików najważniejsze jest zachowanie środków ostrożności i regulacja ich populacji.

Prosi się zatem osoby przebywające w lesie, w tym zbieraczy runa leśnego, o zwrócenie uwagi na padłe lub chore dziki i natychmiastowe poinformowanie o tym fakcie miejscowe służby np. Straż Leśną lub powiatowego lekarza weterynarii, bezpośrednio, lub za pośrednictwem organów administracji lokalnej.