News

Zgodnie z tradycją Zielona Góra rozbłyśnie świątecznym blaskiem. Dekoracje oficjalnie zostaną odpalone w niedzielę 4 grudnia o 16.00. Wszystko za sprawą wyjątkowej świty – Świętego Mikołaja, prezydenta, leśników i mieszkańców.

Sale of wood, christmas trees and saplings

W Nadleśnictwie Lubsko prowadzona jest sprzedaż drewna i sadzonek na podstawie zarządzeń Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubsko.

Hunting offer

Obszar Nadleśnictwa Lubsko podzielony jest na 10 obwodów łowieckich, na których działa 8 kół łowieckich. Nadleśnictwo wydzierżawia tereny łowieckie.