Asset Publisher Asset Publisher

Leśne Gospodarstwa Węglowe

Leśne Gospodarstwa Węglowe to przedsięwzięcie rozwojowe o dużym znaczeniu strategicznym dla Lasów Państwowych. Ma ono przynieść zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i wpłynąć na zahamowanie zmian klimatycznych.

Pracownicy Nadleśnictwa Lubsko - zaangażowani w realizację projektu - spotkali się na roboczej naradzie z kierownictwem Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (Oddział w Gorzowie Wlkp.).

Projekt przewiduje, że w wyniku tzw. dodatkowych działań w leśnictwie dojdzie do zwiększonego pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy, co doprowadzi do zmagazynowania dodatkowych ilości węgla organicznego, który stanie się częścią materii organicznej lasu lub będzie przetrzymywany w surowcu drzewnym gromadzonym na składach energetycznych. 

Relacje filmowe na You Tube: Projekt LGW w Nadleśnictwie Lubsko 

Udokumentowane ilości jednostek dwutlenku węgla zakumulowanego w następstwie dodatkowych działań w leśnictwie będą zbywane przez Lasy Państwowe na rzecz podmiotów zainteresowanych ich nabyciem. Środki uzyskane ze zbywania jednostek dwutlenku węgla planuje się przeznaczyć na wspólne przedsięwzięcia Lasów Państwowych jednostek samorządu terytorialnego.

Uważa się, że projekt „Leśne Gospodarstwa Węglowe" będzie się kwalifikować do szerokiego upowszechnienia w skali międzynarodowej.

źródło informacji: "Dla lasu, dla ludzi i środowiska. Projekty Rozwojowe Lasów Państwowych"

Aktualności o Leśnych Gospodarstwach Węglowych