Asset Publisher Asset Publisher

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Oprócz lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Lubsko znajdują się lasy innych własności. Nadzór nad lasami innych własności niż Lasy Państwowe stanowi Starostwo Powiatowe w Żarach oraz Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim.

 

1. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa – 98,2%:
  • lasy w zarządzie Lasów Państwowych – 30559,66 ha
  • inne (Starostwo Powiatowe,  Agencja Nieruchomości Rolnych) – 246,35 ha 
2. Lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa – 1,8%:
  • osób fizycznych – 167,24 ha
  • osób prywatnych – 413,86 ha 
Uwaga: dane według stanu w dniu  01.01.2009 r.