Asset Publisher Asset Publisher

Park Pszczeli

W Nadleśnictwie Lubsko powstaje raj dla pszczół - Park Pszczeli. To jeden z wielu projektów w Lasach Państwowych mający na celu ochronę pszczół.

Głównym celem projektu jest wzbogacenie bazy pożytkowej dla pszczołowatych o rośliny pyłko- i nektarodajne.

Projekt jest prowadzony w czterech leśnictwach: Jeziory Dolne, Marianka, Nabłoto i Gręzawa. Łączna powierzchnia Parku Pszczelego to ponad 528 ha. 

W tym roku rozpoczęły sie prace przygotowawcze, ale już widoczne są ich efekty. Została przygotowana m.in. powierzchnia pod łąkę kwietną.

 

 

Powierzchnia łąki będzie podzielona na dwie części (każda po ok. 1 ha) z odrębnym sposobem zagospodarowania: jedna z roślinami wieloletnimi, druga z gatunkami jednorocznymi.

Prace są prowadzone z założeniem minimalnej ingerencji w środowisko.

 

Fot. Pierwsze wschody wysianych roślin na kwietnej łące; Wojciech Miskiewicz

 

Plan programu Parku Pszczelego zakłada wyprodukowanie sadzonek w lokalnej szkółce leśnej "Marianka" w oparciu o listę gatunków rodzimych i lokalnej bazie nasiennej a także zakupionych nasionach i sadzonkach o udokumentowanym pochodzeniu.

Dla całości zaprojektowany został szczegółowy wykaz nasadzeń i siewu z podziałem na lokalizację, gatunki roślin i lata realizacji (2019 - 2028).

Koordynatorem projektu jest leśniczy Leśnictwa Jeziory Dolne Wojciech Miśkiewicz. Z ramienia Nadleśnictwa Lubsko prace nadzorował zastępca nadleśniczego ds. zagospodarowania lasu Piotr Cybulski.

Następne artykuły o Parku Pszczelim:

- Park Pszczeli - cześć 2. (2019 r.)

- Park Pszczeli - część 3. (2020 r.)