Program "Zanocuj w lesie"

Od pierwszego maja we wszystkich nadleśnictwach w kraju wchodzi w życie program Lasów Państwowych „Zanocuj w lesie”, umożliwiający legalne biwakowanie miłośnikom surwiwalu i bushcraftu na specjalnie wyznaczonych obszarach. 

Nadleśnictwo Lubsko przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal.

Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i survivalowym, program pilotażowy został przekształcony w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Nadleśnictwo Lubsko należy do jednego z 46. nadleśnictw, które w 2019 r. przystąpiły do pilotażu obszarów przeznaczonych do uprawiania bushcraftu i surwiwalu. W 2021 r. stajemy się miejscem kolejnego badania pilotażowego, jakim jest dopuszczenie gotowania na kuchenkach gazowych (według warunków zawartych w regulaminie).

 

 

Celem programu jest umożliwienie rozproszonego biwakowania na specjalnie wyznaczonym do tego celu obszarze leśnym, bez przygotowanej przez Nadleśnictwo Lubsko infrastruktury biwakowej.

Program pozwoli osobom korzystającym z lasu na bliski kontakt z przyrodą, doświadczenie samodzielnego przygotowania miejsca do noclegu w warunkach terenowych, kształcenie postawy szacunku do lasu, wiedzy o lesie i zasadach korzystania z lasu.

Korzystanie z terenu udostępnionego w ramach programu pn. „Zanocuj w lesie” odbywa się na zasadach określonych w regulaminie, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubsko nr 23 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie programu „Zanocuj w lesie” oraz uruchomienia pilotażu dotyczącego korzystania z ognia na obszarach leśnych objętych programem ( w materiałach do pobrania).

Fot. Mapa obszaru udostępnionego dla bushcraftu i survivalu na terenie Nadleśnictwa Lubsko (źródło: Mapa zagospodarowania turystycznego BDL). 

Udostępniony obszar liczy nieco ponad 1500 ha, w tym 49 oddziałów na terenie leśnictw: Jeziory Dolne, Nabłoto i Nowa Rola. Przez obszar przebiega droga Brody - Tuplice oraz szlaki turystyczne, w tym rowerowy. W miejscowości Proszów znajduje sie parking dla samochodów, a nad jeziorkiem Drutów - wyznaczone miejsce na ognisko.

Dodatkowe informacje znajdują się w załącznikach do zarządzenia (materiały do pobrania - na dole strony) oraz na interaktywnej mapie zagospodarowania turystycznego Banku Danych o Lasach, gdzie znajdują się dane o wszystkich tego typu obszarach w Polsce (link: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy) .

Warto pobrać najnowszą wersję aplikacji na telefon dostępną na stronie BDL.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

1) regulaminem korzystania z obszaru;

2) informacją, gdzie zostało wyznaczone miejsce do rozpalenia ogniska (uwaga: drewno należy przynieść ze sobą);

3) mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/;   

4) z informacjami dotyczacymi miejsc, w których prowadzone są prace gospodarcze (na tych powierzchniach obowiązuje zakaz wstępu);

5) z ewentualnymi czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków;

6) w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin (na obszarze, na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu). 

Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu, to musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa.

Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (w materiałach do pobrania) oraz przesłanie go na adres lubsko@zielonagora.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Paweł Mrowiński, tel. 607 133 384

W materiałach do pobrania znajduje się:

1. Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubsko nr 23 z dnia 14. 04. 2021 r. wraz z załącznikami: regulaminem, wzorem zgłoszenia noclegu oraz mapką obszaru (PDF).

2. Wzór zgłoszenia pobytu - załącznik nr 2 do zarządzenia w sprawie programu "Zanocuj w lesie" (PDF).

3. Mapa obszaru (PDF).

4. Inforgafika - porównanie pilotażu i programu "Zanocuj w lesie" (PDF).

 

Dowiedz się więcej: Program „Zanocuj w lesie" — Lasy Państwowe