Asset Publisher Asset Publisher

Budowa dojazdu pożarowego Tuplice-Nabłoto

Nadleśnictwo Lubsko w 2012 r. zrealizowało projekt budowy dojazdu pożarowego Tuplice-Nabłoto w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Działanie 226: „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych". Dotacja została przyznana w ramach umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (podpisanie umowy w dniu 21. 07. 2011 r.).
 

Długość drogi:
• część Nadleśnictwa Lubsko – 12,2 km,
• część Gminy Tuplice – 0,15 km,
• część Gminy Brody – 0,74 km.