Asset Publisher Asset Publisher

Przebudowa ciągów komunikacyjnych do OEPL

Projekt był wspólną inwestycją Nadleśnictwa Lubsko i Gminy Brody, dofinansowany przez Europejski Fundusz Rybacki (EFR) w ramach programu „Po Ryby 2007 – 2013”. Środki Funduszu były alokowane przez Stowarzyszenie „Łużycka Lokalna Grupa Rybacka”.

Zgodnie z porozumieniem z dnia 31.03. 2011 r. zawartym pomiędzy Urzędem Gminy Brody a Nadleśnictwem Lubsko inwestorem wiodącym zostało Nadleśnictwo Lubsko. Udział Gminy Brody wyrażał się w aporcie historycznej granitowej kostki brukowej na całą nawierzchnię planowanej inwestycji.

W ramach planowanej operacji wykonano przebudowę ciągu komunikacyjnego o długości 396,62 m:
1) część gminna: zjazd z drogi wojewódzkiej na przebudowany ciąg komunikacyjny, ścieżkę rowerową, chodnik, część jezdna dla samochodów i autokarów wraz z oświetleniem ulicznym – dojazd do parkingu przy wieży obserwacyjno-widokowej; długość przebudowanego ciągu komunikacyjnego wyniosła 91,02 m;
 

2) część nadleśnictwa, która jest przedłużeniem przebudowywanego ciągu komunikacyjnego na ciąg pieszo-rowerowy wraz z oświetleniem ulicznym; długość przebudowanego ciągu komunikacyjnego wyniosła 305,60 m.

Strona internetowa Stowarzyszenia "Łużycka Lokalna Grupa Rybacka": http://www.gruparybacka.lubsko.pl/

Pełna nazwa projektu: "Kompleksowa przebudowa ciągów komunikacyjnych prowadzących do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich wraz z infrastrukturą towarzyszącą."