Asset Publisher Asset Publisher

Nowa Rada Naukowo-Społeczna LKP "Bory Lubuskie"

18 grudnia 2023 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Lubuskie".

To już 8. kadencja Rady, która jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora RDLP w Zielonej Górze w zakresie inicjowania oraz oceny działań podejmowanych w LKP "Bory Lubuskie".

Przewodniczącym Prezydium Rady został ponownie prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dr hab. Władysław Danielewicz, zastępcą przewodniczącego prof. Leszek Jerzak z Uniwersytetu Zielonogórskiego, a sekretarzem Ilona Mrowińska (Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich).

Leśny Kompleks Promocyjny „Bory Lubuskie” utworzono na terenie Nadleśnictwa Lubsko na mocy Zarządzenia Nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie Leśnych Kompleksów Promocyjnych (LKP) ZO-72-15/94 z dniem 1 stycznia 1995 r. 

Na podstawie ustawy o lasach: Leśne kompleksy promocyjne są obszarami funkcjonalnymi o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i społecznym, dla których działalność określa jednolity program gospodarczo-ochronny, opracowywany przez właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

Więcej informacji o LKP "Bory Lubuskie" (link)