Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Lasy obecnego nadleśnictwa do roku 1945 r. stanowiły głównie własność prywatną, z czego w większości należały do wielkoobszarowych majątków ziemskich oraz drobnych właścicieli. Niewielką część zajmowały lasy miejskie i państwowe. Nadleśnictwo Lubsko w obecnych granicach ustanowione zostało 1 lipca 1973 roku i powstało z połączenia nadleśnictw: Lubsko, Brody oraz Jasień.

Dawne lasy i ich właściciele
 
Dobra ziemskie Brody-Forst zostały założone przez nieznanych już dziś właścicieli. Była wśród nich m.in. rodzina rycerska von Ilburg. W 1740 roku od rodziny von Watzdorf brodzki majątek odkupił minister króla Augusta II Henryk reichsgraf von Brühl. W najlepszych latach 1750-1755 wielka własność ziemska Brody-Forst obejmowała dwa miasta oraz 36 wsi wasalnych. Rozległe kompleksy leśne nadzorował prywatny nadleśniczy. 
Drzewostan "Wielkiego Lasu" stanowiła przede wszystkim sosna oraz 200 ha lasu liściastego. Na infrastrukturę składały się leśniczówki w Proszowie i Mariance, dom myśliwski w miejscowości Stern koło Tuplic, dom leśniczego w Gręzawie oraz trzy młyny wodne. Włości pozostawały we władaniu rodziny von Brühl aż do II Wojny Światowej. (Źródło: "Hrabia Henryk von Brühl i majątek ziemski Forst - Brody" Brandendurskie Muzeum Włókiennicze w Forst, Forst (Lausitz) 2003)
 
 
Mapa majątku Brody-Forst (Źródło: "Hrabia Henryk von Brühl i majątek ziemski Forst - Brody" Brandendurskie Muzeum Włókiennicze w Forst, Forst (Lausitz) 2003)
 
Dzieje najnowsze
 
Dawna siedziba Nadleśnictwa Osiek Gubiński w latach 1945-1947, fot. Paweł Mrowiński
 
 
Po II Wojnie Światowej lubskie lasy podlegały Dyrekcji Lasów Państwowych Okręgu Legnickiego. W roku 1945 utworzono Nadleśnictwo Brody, a w 1948 Nadleśnictwo Jasień (do 1951 pod nazwą Gocław) z nadleśnictw: Trąby i Żary.
Lasy obecnego obrębu Lubsko należały w latach 1945-1947 do Nadleśnictwa Osiek Gubiński, podzielonego następnie na nadleśnictwa: Lubsko i Jasienica.
 
Nadleśnictwo Lubsko w obecnych  granicach ustanowione zostało 1 lipca 1973 roku (Zarządzenie nr 14 Dyrektora Okręgowego Lasów Państwowych w Zielonej Górze) i powstało z połączenia nadleśnictw: Lubsko, Brody oraz Jasień. 
 
Po przyłączeniu Nadleśnictwa Brody o powierzchni 12919 ha i Nadleśnictwa Jasień o powierzchni 8977 ha, Nadleśnictwo Lubsko o dotychczasowej powierzchni 8952 ha., powiększyło się do 30848 ha (współcześnie – 32247,52 ha).
 
19 grudnia 1994 r. na terenie Nadleśnictwa Lubsko został powołany Leśny Kompleks Promocyjny „Bory Lubuskie".