Wydawca treści Wydawca treści

Informacja na temat dokumentów aplikacyjnych

Nadleśnictwo Lubsko informuje, iż dokumenty aplikacyjne od kandydatów na wolne
stanowiska pracy przyjmuje wyłącznie w ramach:
  • naborów ogłaszanych przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubsko,
  • poszukiwania pracowników sezonowych realizujących zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu.

Prosimy o nieprzesyłanie dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszonymi naborami.

Nadleśnictwo informuje jednocześnie, że w związku z powyższym dokumenty aplikacyjne
(życiorys, cv itp.) złożone lub przesłane poza procedurą ogłoszonych naborów pozostaną
bez rozpatrzenia.

Nadleśnictwo informuje, że nie odsyła dokumentów. Wszelkie dokumenty aplikacyjne złożone drogą elektroniczną lub tradycyjnie poza procedurą ogłoszonych naborów zostaną zniszczone w niszczarce oraz usunięte z poczty elektronicznej.