Wydawca treści Wydawca treści

Leśne lekcje online

I Lekcja online "Wiosna bez płomieni"

Odbiorcy: młodzież i osoby dorosłe

Pytanie kluczowe: Jakie działania podejmują leśnicy, aby chronić lasy przed pożarami?

Tematyka:

1. Funkcje lasów.

2. Lasy świata w pigułce (lesistość kontynentów, krótka charakterystyka stanu lasów na świecie).

3. Lesistość Polski.

4. Przyczyny pożarów oraz ich skutki dla przyrody i człowieka.

5. System ochrony przeciwpożarowej w lasach.

 

II Prezentacja "Idea zrównoważonego rozwoju" 

Odbiorcy: młodzież (od 7. klasy SP) i osoby dorosłe

Pytanie kluczowe: Jakie działania podejmują leśnicy w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju?

Tematyka:

1. O idei zrównoważonego rozwoju (m.in. definicja, wykres).

2. 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Agenda 2030).

3. Lasy Polski na tle lasów świata.

4. Funkcje lasów.

5. Film "Zielony klimat" (7 min.).