Leśnictwa Leśnictwa

Przyborowice

Leśniczy - Leszek Tomaszewicz, kom. +48 729 061 601 Podleśniczy - Zbigniew Basznica, kom. +48 729 061 621

Przyborowice 9

66-620 Gubin

Starosiedle

Leśniczy - Jarosław Gnyp, kom +48 729 061 602 Podleśniczy - Leszek Macierzyński, kom +48 729 061 622
kancelaria: + 48 68 371 82 76

Biecz 90

68-300 Lubsko

Dąbrowa

Leśniczy - Adam Skrzypa, kom. +48 729 061 603 Podleśniczy - Barbara Kędzior-Adamska, kom. +48 729 061 623
kancelaria: +48 68 372 11 39

Dąbrowa 36

68-300 Lubsko

Mierków

Leśniczy - Robert Gawron, kom. +48 729 061 604 Podleśniczy - Dariusz Kotwicki, kom. +48 729 061 624
kancelaria: +48 68 372 11 12

Gareja 8

68-300 Lubsko

Biecz

Leśniczy - Adam Opaliński, kom. +48 729 061 605 Podleśniczy - Gabriela Poniedziałek, kom. +48 729 061 625
kancelaria: +48 68 372 46 14

ul. Wilcza1

68-300 Lubsko

Jeziory Dolne

Leśniczy - Jacek Zawada, kom. +48 729 061 606 Podleśniczy - Lisek Sławomir, kom. +48 729 061 626

Jeziory Wysokie 20

68-343 Brody

Nowa Rola

Leśniczy - Mirosław Raślewicz, kom. +48 729 061 607 Podleśniczy - Radosław Klaczyński, kom. +48 729 061 627
kancelaria: +48 68 372 14 98

Dłużek 54

68-300 Lubsko

Nabłoto

Leśniczy - Wiesław Borgula, kom. +48 729 061 608 Podleśniczy - Szymon Ossowski, kom. +48 729 061 628
kancelaria: + 48 68 371 21 31

Nabłoto 38

68-343 Brody

Marianka

Leśniczy - Krzysztof Morgaś, kom. +48 729 061 609 Podleśniczy - Robert Chałas, kom. +48 729 061 629
kancelaria: + 48 68 371 26 67

Marianka 6

68-343 Brody

Tuplice

Leśniczy - Tomasz Balak, kom. +48 729 061 610 Podleśniczy - Kamil Adamski, kom. +48 729 061 630
kancelaria: +48 68 375 71 45

ul. Przemysłowa 7

68-219 Tuplice

Zasieki

Leśniczy - Bronisław Kotwicki, kom. +48 729 061 611 Podleśniczy - Dariusz Pawelec, kom. +48 729 061 631
kancelaria: +48 68 371 21 37

Zasieki 50

68-343 Brody

Gręzawa

Leśniczy - Marek Gil, kom. +48 729 061 612 Podleśniczy - Wiktor Balak, kom. +48 729 061 632
kancelaria: +48 68 375 73 00

Gręzawa 26

68-219 Tuplice

Świbna

Leśniczy - Sławomir Kiewlicz, kom. +48 729 061 613 Podleśniczy - Mateusz Jęcek, kom. +48 729 061 633
kancelaria: +48 68 371 09 61

Świbna 28

68-320 Jasień

Jasień

Leśniczy - Jerzy Zgórski, kom. +48 729 061 614 Podleśniczy - Mirosław Makosz, kom. +48 729 061 634
kancelaria: +48 68 371 04 84

ul. I-szej Armii 6

68-320 Jasień

Łukaw

Leśniczy - Robert Chaszczewski, kom. +48 729 061 615 Podleśniczy - Roland Jankowiak, kom. +48 729 061 635
kancelaria: +48 68 371 09 53

ul. Sienkiewicza 13

68-320 Jasień

Bronice

Leśniczy - Wiesław Kilian, kom. +48 729 061 616 Podleśniczy - Remigiusz Nowicki, kom. +48 729 061 636
kancelaria: +48 68 371 09 85

Bronice 28 A

68-320 Jasień

Czerna

Leśniczy - Grzegorz Jermakowicz, kom. +48 729 061 617 Podleśniczy - Andrzej Maćko, kom. +48 729 061 637

Chlebice 12

68-219 Tuplice

Szkółka Marianka

Leśniczy Katarzyna Morgaś-Kowalczuk, kom. +48 601 488 950

Marianka

68-343 Brody

Mapa leśnictw Mapa leśnictw