Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Lubsko
Nadleśnictwo Lubsko
+ 48 68 372 04 00
+ 48 68 372 04 77

ul. Emilii Plater 15

68-300 Lubsko

 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubsko
Grzegorz Kielczyk
+ 48 68 372 04 00 wew. 522; kom. + 48 601 629 326
Zastępca nadleśniczego
+ 48 68 372 04 00 wew. 523; kom. + 48 729 061 618
Główny księgowy
Anna Gołębiewska
+ 48 68 372 04 00 wew. 524; kom. + 48 601 629 324
Sekretarz
Marcin Flies
+ 48 68 372 04 00 wew. 525; kom. + 48 601 629 782

Inżynierowie nadzoru

Łukasz Łuczak
Inżynier nadzoru
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 540; kom. + 48 729 061 619
Maciej Wiśniowski
Inżynier nadzoru
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 540; kom. + 48 729 061 620

Dział Gospodarki Leśnej - zespół ds. użytkowania lasu

Klaudia Jakuszewicz
Starszy referent ds. BHP i stanu posiadania
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 538
Marta Kowalewska
Specjalista SL ds. gospodarki gruntami
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 539
Agata Ancygier
Referent ds. sprzedaży drewna i ochrony przeciwpożarowej lasu
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 544
Ewa Pawłowska
Specjalista SL ds. użytkowania lasu
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 545
Angelika Kokosza
Specjalista SL ds. gospodarki leśnej
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 546

Dział Gospodarki Leśnej - zespół ds. zagospodarowania lasu

Natalia Milewicz
Referent ds. gospodarki nasiennej i LGW
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 547
Aneta Zajdel
Starszt specjalista SL ds. ochrony lasu, ochrony przyrody i łowiectwa
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 536
Lidia Niewiadomska - Koordynator zespołu
Starszy specjalista SL ds. zagospodarowania lasu
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 537

Dział Finansowo-Księgowy

Kamila Białkowska
Księgowa ds. płac
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 532
Sylwia Skrobowska
Księgowa
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 533
Agnieszka Graczyk
Księgowa
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 534
Anna Michajłowska
Księgowa
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 535

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Agata Zgórska
Referent administracyjny - sekretariat
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 521
Krzysztof Kmieciak
Specjalista ds. informatyki
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 526; kom. + 48 600 817 950
Magdalena Bielak
Starszy specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 527
Przemysław Zgórski
Starszy referent ds. technicznych
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 528
Joanna Marcinów
Specjalista ds. inwestycji i remontów
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 541

Posterunek Straży Leśnej, ul. E. Plater 15a

Przemysław Mikołajczyk
Starszy strażnik leśny pełniący funkcję komendata
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 542; kom. + 48 601 629 783
Łukasz Graczyk
Strażnik leśny
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 542; kom. + 48 601 629 700

Stanowisko ds. Pracowniczych

Anna Flies
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 529

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich

Paweł Mrowiński
Starszy specjalista SL ds. komunikacji społecznej
Tel.: kom. +48 607 133 384
Ilona Mrowińska
Specjalista ds. edukacji przyrodniczo-leśnej
Tel.: kom. + 48 607 133 760