Lasy nadleśnictwa

Tutejsze lasy należą do rozległego kompleksu leśnego zwanego Borami Zielonogórskimi. Lesistość terenu jest wysoka, ponieważ wynosi 58,71% (stan na: 01.01.2019 r.). W części zachodniej Nadleśnictwa Lubsko lasy zachowują zwarty charakter tworząc jeden olbrzymi kompleks leśny. Największą powierzchnię zajmują świeże bory sosnowe. Jednak najcenniejsze są nasze lasy budowane przez drzewa liściaste: buczny, grądy, łęgi i olsy.

Leśny Kompleks Promocyjny "Bory Lubuskie"

Leśny Kompleks Promocyjny „Bory Lubuskie" został powołany 19 grudnia 1994 r. przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych na terenie lasów Nadleśnictwa Lubsko. LKP "Bory Lubuskie" jest jednym z najstarszych leśnych kompleksów promocyjnych w Polsce.

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

PGL Lasy Państwowe

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa, obchodząca w tym roku 90-lecie istnienia.