Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona przeciwpożarowa

Lasy Nadleśnictwa Lubsko zaliczone są do I kategorii zagrożenia pożarowego, ponieważ charakteryzują się dużą palnością.

Potrzeba wielu dziesiątków lat oraz dużych nakładów pracy i pieniędzy, aby odtworzyć las w miejsce tego, który pożar tak szybko strawił.

Pożar to największa katastrofa dla lasu. Spalone zostają nie tylko drzewa, ale cały istniejący świat organizmów tworzący skomplikowany system biologiczny. Wypalona zostaje cenna próchnica gwarantująca bujne życie w lesie.

Główne przyczyny pożarów lasów to:
• podpalenia
• wyrzucanie nie zgaszonych niedopałków papierosów
• rozpalanie ognisk
• wypalanie traw i nieużytków

Największe pożary lasów w Nadleśnictwie Lubsko:
• 1976 r. - 633 ha
• 1982 r. - 1.162 ha
• 1983 r. - 194 ha
• 1992 r. - 599 ha

Organizacja ochrony przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Lubsko:
Nadzór nad ochroną przeciwpożarową w nadleśnictwie sprawuje zastępca nadleśniczego. Jemu podlega specjalista SL ds. ochrony p. poż., który odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie systemu ochrony p.poż. w nadleśnictwie; jemu podlegają:
- dyżurni w Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym (PAD) w siedzibie nadleśnictwa,
- obserwatorzy na wieżach obserwacyjnych,
- kierowca samochodu rozpoznawczo-gaśniczego i pełnomocnicy nadleśniczego.

Pożar lasu. Fot. Paweł Mrowiński

 

Infrastruktura:
• PAD - punkt alarmowo-dyspozycyjny w siedzibie nadleśnictwa
• 5 wież obserwacyjnych
• samochód patrolowo-gaśniczy marki Ford typu pick-up, ze specjalną zabudową przystosowaną do montażu zestawu gaśniczego i zbiornika na wodę o pojemności 400 l

 

Samochód patrolowo-gaśniczy Nadleśnictwa Lubsko. Fot. Paweł Mrowiński


• lądowisko operacyjne w miejscowości Marianka
• 52 punkty czerpania wody, każdy o pojemności co najmniej 50 tys. litrów ( 31 na naturalnych ciekach wodnych, 21 - sztuczne zbiorniki)
• beczkowóz ciągnikowy o pojemności 4,5 tys. litrów wody przystosowany do gaszenia pożarów i dogaszania pożarzysk
• baza sprzętu w leśnictwie Jasień (główna) oraz w Mariance (pomocnicza)

Corocznie leśnicy Nadleśnictwa Lubsko przeprowadzają akcję edukacyjną "Wiosna bez płomieni".

W szkołach leżących na terenie Nadleśnictwa Lubsko, odbywają się lekcje z leśnikiem w ramach akcji edukacyjnej "Wiosna bez płomieni", które mają na celu uświadomienie znaczenia lasu dla środowiska przyrodniczego i życia człowieka oraz szkód, jakie niesie pożar lasu.

W ramach wiosennnej akcji dla dzieci i młodzieży organizowany jest także konkurs plastyczny, którego ideą jest zwrócenie uwagi na szkodliwość wiosennego wypalania traw i nieużytków.

Lekcja online "Wiosna bez  płomieni"