Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo Lubsko jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie.

 
Nadleśnictwo Lubsko dzieli się na 17 leśnictw. Na terenie nadleśnictwa znajduje się szkółka leśna „Marianka" oraz Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich. Schemat organizacyjny Nadleśnictwa Lubsko znajduje się w materiałach do pobrania (pod artykułem).
 
Najważniejsze stanowiska w nadleśnictwie oraz zakres obowiązków:
 
Nadleśniczy stoi na czele nadleśnictwa, kieruje nadleśnictwem, jako podstawową jednostką organizacyjną Lasów Państwowych oraz reprezentuje nadleśnictwo na zewnątrz.
 
Zastępca nadleśniczego przede wszystkim odpowiada za sferę produkcyjną w nadleśnictwie i kieruje pracą leśniczych.
 
Inżynier nadzoru wykonuje zadania w zakresie kontroli prawidłowości czynności gospodarczych, ochrony zasobów i udostępniania lasu, w tym wydaje zalecenia ustalone przez nadleśniczego.
 
Leśniczy bezpośrednio kieruje leśnictwem i odpowiada za całokształt spraw związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej i ochronę mienia na terenie powierzonego mu leśnictwa.
 
Do pomocy leśniczemu nadleśniczy przydziela podleśniczego, stażystę lub innego pracownika pomocniczego, którzy bezpośrednio podlegają leśniczemu.
 
Sekretarz nadleśnictwa jest odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa oraz prowadzenie spraw inwestycyjno-remontowych.
 
Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego. Posterunkiem kieruje komendant, któremu podlegają strażnicy.
 
Leśnictwa z podziałem na obręby leśne:
 
I Obręb Brody: Jeziory Dolne, Nowa Rola, Nabłoto, Marianka, Tuplice, Zasieki, Gręzawa.
 
II Obręb Lubsko: Przyborowice, Starosiedle, Dąbrowa, Mierków, Biecz.
 
III Obręb Jasień: Świbna, Jasień, Łukaw, Bronice, Czerna.