Wydawca treści Wydawca treści

Wiosenne prace w Parku Pszczelim

W Parku Pszczelim trwają wiosenne prace przy tworzeniu łąki kwietnej.

Koordynator przedsięwzięcia z ramienia Nadleśnictwa Lubsko - leśniczy leśnictwa Jeziory Dolne Wojciech Miśkiewicz oraz podleśniczy Sławomir Lisek prowadzą dalszy ciąg prac nad projektem pod nazwą "Park Pszczeli".

Głównym celem projektu jest wzbogacenie bazy pożytkowej przede wszystkim dla pszczołowatych o rośliny pyłko- i nektarodajne. To jeden z wielu projektów w Lasach Państwowych mający na celu ochronę pszczół.

Projekt jest prowadzony w czterech leśnictwach: Jeziory Dolne, Marianka, Nabłoto i Gręzawa. Łączna powierzchnia Parku Pszczelego to ponad 528 ha.

W ubiegłym roku rozpoczęły sie prace przygotowawcze. Ustalono lokalizację Parku, podzielono go na kwatery oraz przeprowadzono m.in. różne zabiegi agrotechniczne, które miały na celu specjalne uproduktywnienie gleby (wapnowanie, mulczowanie i in.). Wysiane były także rośliny, które m.in. wzbogaciły glebę w azot i poprawiły jej spulchnienie oraz  wpłynęły na lepsze podsiąkanie wód gruntowych.

Wiosną 2020 r., po przygotowaniu gleby, zostały wysiane rośliny nektaro- i pyłkodajne m.in. pszczelnik mołdawski (na 60. arach), facelia błękitna (na 50. arach) i koniczyny (na 70. arach), jak również zestaw nasion różnych gatunków roślin przeznaczonych specjalnie dla motyli (na 10 arach).

 

 

Teren łąki kwietnej o powierzchni 2 ha położony jest w otoczeniu rozległych łąk oraz mieszanych lasów.

Pierwszy artukuł: Powstaje Park Pszczeli