Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Lubsko jest jednym z 20. nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Gospodaruje na obszarze ponad 32 tysięcy hektarów. Jest jednym z największych nadleśnictw w Polsce. Zasięg terytorialny nadleśnictwa wynosi ponad 54 tysiące ha.

Grunty nadleśnictwa położone są w całości w południowej części województwa lubuskiego, na terenie dwóch powiatów: Żary i Krosno. Zachodnią granicę nadleśnictwa stanowi prawie dwudziestokilometrowy odcinek Nysy Łużyckiej.
 
Ze względu na wysoką lesistość terenu (58,71%) sieć osadnicza jest rzadka. Znajdują się tu dwa miasta: Lubsko (ponad 15 tysięcy mieszkańców) i Jasień (około 5 tysięcy).
Obszar Nadleśnictwa Lubsko leżący w dwóch krainach przyrodniczo-leśnych (Wielkopolsko-Pomorskiej i Śląskiej) zalicza się do terenów nizinnych. Część terenu wyróżnia się falistą i pagórkowatą rzeźbą. Najniżej położony punkt (55,6 m n.p.m.) znajduje się w okolicach Starosiedla, a najwyżej położony (142,9 m n.p.m.) w okolicach Jasienia.
 
Przez obszar nadleśnictwa przebiega granica ostatniego zlodowacenia, oddzielająca leżący na północy pas pojezierzy od pasa nizin. Dominują ubogie, piaszczyste gleby, utworzone z piasków i żwirów polodowcowych (bielicowe – 55,96%, rdzawe – 28,04%).   
 
Klimat umiarkowanie ciepły posiada cechy przejściowe między klimatem morskim a kontynentalnym. Uchodzi za jeden z łagodniejszych w Polsce. Wiosna i lato są wczesne i długie, a zima krótka i łagodna.
 
Pogodę kształtują najczęściej masy powietrza polarno-morskiego i polarno-kontynentalnego. Przeważają zdecydowanie wiatry zachodnie. Roczna ilość opadów wynosi średnio 582 mm, a średnia temperatura kształtuje się na poziomie 8,2oC. Okres wegetacyjny jest długi i trwa przez 220-225 dni. 
 
Cały obszar nadleśnictwa położony jest w dorzeczu Odry w zlewni Nysy Łużyckiej i jej dopływów. Główną rzeką jest Lubsza płynąca w kierunku północnego zachodu. Sieć hydrograficzną tworzą tu również jeziora: Brodzkie (Parkowe), Żurawno, Płytkie, Głębokie, Niwa, Drutów, liczne stawy hodowlane oraz sztuczne zbiorniki przeciwpożarowe. 
 
 


Wyświetl większą mapę