Wydawca treści Wydawca treści

Sale wystawowe OEPL w Jeziorach Wysokich

Sale wystawowe OEPL w Jeziorach Wysokich znajdują się w drewnianej leśniczówce z 1926 r.

W salach prezentowane są wybrane zagadnienia dotyczące związków człowieka z lasem, zasadami gospodarowania w lasach, ochroną lasu, ochroną przyrody i ciekawostki geologiczne. 

Sale zostały wyposażone w nowe eksponaty, w tym także interaktywne np. "Cykl życia lasu", "Ustal miejsce pożaru", które pozwalają na samodzielne zgłębiane danej tematyki w atrakcyjny sposób.

 

Fot. Interaktywny eksponat (drewniana tablica z elementami do dopasowania) przedstawiający cykl życia lasu gospodarczego.

Zorganizowanym grupom, a także osobom indywidualnym towarzyszy w salach pracownik ośrodka, który przedstawia tematykę sal, odpowiada na pytania, a w razie zainteresowania wskaże dodatkową literaturę, czy inne źródła wiedzy w danym zakresie.

Sale są czynne w godzinach pracy ośrodka.