Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna i sadzonek

W Nadleśnictwie Lubsko prowadzona jest sprzedaż drewna i sadzonek na podstawie zarządzeń Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubsko.

Sprzedaż sadzonek
Nadleśnictwo Lubsko prowadzi sprzedaż sadzonek dla odbiorców indywidualnych i nadleśnictw. Zainteresowanych odbiorców prosimy o telefon do biura nadleśnictwa – tel. + 48 68 372 04 00.

Sprzedaż drewna
Informacje dotyczące możliwości zakupu drewna zainteresowani odbiorcy mogą uzyskać telefonicznie w leśnictwach lub biurze nadleśnictwa – tel. + 48 68 372 31 12.

Detaliczna sprzedaż drewna, wszystkich sortymentów ujętych w cenniku detalicznym, odbywa się w kancelariach leśnictw we wtorki w godzinach od 8:00 do 10:00.

W materiałach do pobrania znajdują się następujące dokumenty:

1) DECYZJA NR 5 NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA LUBSKO z dnia 12.01.2023 r. (Znak sprawy.: ZGU.805.1.2023) w sprawie ustalenia cen detalicznych drewna na I półrocze 2023 r.;

2) Ceny detaliczne drewna w Nadleśnictwie Lubsko na I półrocze 2023 roku (zł/m3).