Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna i sadzonek

W Nadleśnictwie Lubsko prowadzona jest sprzedaż drewna i sadzonek na podstawie zarządzeń Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubsko.

Sprzedaż sadzonek
Nadleśnictwo Lubsko prowadzi sprzedaż sadzonek dla odbiorców indywidualnych i nadleśnictw. Zainteresowanych odbiorców prosimy o telefon do biura nadleśnictwa – tel. + 48 68 372 04 00.

Sprzedaż drewna
Informacje dotyczące możliwości zakupu drewna zainteresowani odbiorcy mogą uzyskać telefonicznie w leśnictwach lub biurze nadleśnictwa – tel. + 48 68 372 31 12.

Detaliczna sprzedaż drewna, wszystkich sortymentów ujętych w cenniku detalicznym, odbywa się w kancelariach leśnictw we wtorki w godzinach od 8:00 do 10:00.

W materiałach do pobrania znajdują się następujące dokumenty:

1) Zarządzenie nr 5 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubsko z dnia 26.01.2022 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna;

2) Decyzja nr 2 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubsko z dnia 19.01.2022 r. (Znak sprawy: ZGU.805.1.2022) w sprawie ustalenia cen detalicznych drewna na I półrocze 2022 r.