Wydawca treści Wydawca treści

Gra dydaktyczna "Super surowiec"

Czy jest obojętne, z jakich surowców wykonane są przedmioty, których używamy na co dzień i w gospodarce? Jakie zalety i wady mają: szkło, metal, drewno czy tworzywa sztuczne? Który z tych surowców może zasługiwać na miano supersurowca?

Super surowiec jest innowacyjną grą dydaktyczną, dzięki której można przeprowadzić atrakcyjne warsztaty (zajęcia, lekcje) w duchu edukacji dla zrównoważonego rozwoju, stawiając przed uczestnikami powyższe pytania.

Główne cele gry:

1) porównanie i ocena różnych surowców wykorzystywanych przez człowieka w życiu codziennym i gospodarce,

2) przedstawienie walorów drewna jako surowca uniwersalnego, przyjaznego dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka,

3) kształcenie umiejętności: pracy zespołowej, selekcjonowania i analizy informacji, krytycznego myślenia, formułowania wniosków opartych na własnych obserwacjach i informacjach dotyczących przyrody i społeczeństwa.

Gra "Super surowiec" na You Tube

Założone cele realizowane są tu zgodnie z ideą pedagogiki konstruktywistycznej, a treści i kształcone umiejętności odnoszą się do zapisów podstawy programowej wielu przedmiotów, m.in.: przyrody, techniki, geografii, biologii czy chemii. 

Super surowiec to nie jest typowa gra, nie zawiera elementów rywalizacji; nie ma tu zwycięzców i pokonanych. Zadania mają wzbudzić u uczestników pozytywne emocje, rozwijać krytyczne myślenie, wspierać kształcenie wielu umiejętności, w tym społecznych.

Osiem jednakowych zestawów gry umożliwia prowadzenie zajęć równym frontem w kilku zespołach (optymalnie 3-osobowych) z całą klasą (ok. 24 osoby) lub większą grupą.

 

Fot. Surowce wykorzystywane przez człowieka, autorka zdjęcia: Ilona Mrowińska 

 

Gra jest przeznaczona dla dzieci od 11. lat i młodzieży do lat 16, ale wybrane, pojedyncze zadania mogą być przydatne w pracy edukacyjnej z młodszymi dziećmi, a także z osobami dorosłymi. Otwarty charakter gry umożliwia także tworzenie własnych zadań na bazie jej elementów.

Grę lub jej wybrane zadania można stosować podczas zajęć w izbie leśnej, ośrodku edukacji leśnej lub lekcji w szkole podstawowej i ponadpodstawowej przez leśnych edukatorów lub nauczycieli.

Od 2022 roku warsztaty/zajęcia z grą Super surowiec prowadzone są przez pracowników ośrodka z wykorzystaniem narządzi myślenia krytycznego (tzw. rutyn MK).

Bezpłatne warsztaty dla wszystkich zainteresowanych grą prowadzą edukatorzy leśni w OEPL w Jeziorach Wysokich.

 

 

Gra Super surowiec została wydana w ramach projektu Drewno jest wspaniałe prowadzonego w roku 2017 przez Nadleśnictwo Lubsko i RDLP w Zielonej Górze we współpracy z Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych, jako element kampanii "Lasy Państwowe. Zapraszamy - Las - dobre sąsiedztwo".

Projekt Drewno jest wspaniałe obejmował także warsztaty na bazie gry Super surowiec dla nauczycieli techniki i przedmiotów przyrodniczych.

Materiały poligraficzne zostały wykonane z papieru offsetowego pochodzącego z recyklingu, natomiast opakowania i szare karty z tektury typu Kraft.

"Super surowiec" jako scenariusz zajęć online

Projekt gry Super surowiec, którego autorką jest Ilona Mrowińska, edukatorka leśna z Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich, zajął pierwsze miejsce w konkursie dla pracowników Lasów Państwowych na projekt gry edukacyjnej promującej drewno. Konkurs był przeprowadzony w 2014 r. przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.

Wykonawcą Super surowca jest firma Carbo Media z Zielonej Góry. 

Kontakt: Ilona Mrowińska, OEPL w Jeziorach Wysokich, tel. 607 133 760; ilona.mrowinska@zielonagora.lasy.gov.pl