Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Lasy Nadleśnictwa Lubsko położone są na terenie województwa lubuskiego, w powiatach: 1) żarskim, w gminach: Lubsko, Brody, Jasień, Żary, Tuplice, Lipinki Łużyckie, Trzebiel, 2) krośnieńskim, w gminie Gubin.

Powierzchnia zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Lubsko wynosi 54.521 ha, ogólna powierzchnia nadleśnictwa – 32.251,80 ha,  natomiast lesistość - 58,71 %
Nadleśnictwo Lubsko składa się z trzech obrębów leśnych: Brody (12.773,45 ha), Jasień (9.978,11 ha) oraz Lubsko (9.500,24 ha).
 
Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je specjalistyczne jednostki.
Przed sporządzeniem planu urządzenia lasu leśnicy dokładnie inwentaryzują zasoby leśne oraz oceniają ich stan.
Obecny Plan Urządzenia Lasu został sporządzony dla Nadleśnictwa Lubsko na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2028 r., na podstawie stanu lasu w dniu 01.01.2019 r.
 
Obowiązujący Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Lubsko można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.