Wydawca treści Wydawca treści

Walory turystyczne Nadleśnictwa Lubsko

Rozległe, zwarte kompleksy leśne Nadleśnictwa Lubsko obfitujące w grzyby i jagody, piękna przyroda oraz czyste powietrze przyciągają turystów i miłośników aktywnej rekreacji. Na terenie nadleśnictwa organizowane są różnorodne imprezy turystyczne i rekreacyjne: rajdy piesze, rowerowe, nordic walking, zawody wędkarskie i wiele innych.

Rozwojowi turystyki i rekreacji na terenie Nadleśnictwa Lubsko sprzyja rozbudowująca się infrastruktura turystyczna:

Ośrodek w Jeziorach Wysokich otrzymał certyfikat "Perła w koronie województwa lubuskiego 2010" podczas konferencji "Lubuskie turystycznie aktywne”, zorganizowanej przez LOTUR w Zielonej Górze, z udziałem Podsekretarza Stanu Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Walory krajobrazowe nadleśnictwa można podziwiać z wieży przeciwpożarowo-widokowej w Jeziorach Wysokich.

 

 

Przez teren nadleśnictwa przebiegają szlaki turystyczne PTTK:
czerwony
niebieski
zielony (tu: mapka szlaków)