Inwestycje w ramach środków unijnych

 

 

Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż

Polecamy Polecamy

Powrót

Nabywamy grunty

Nabywamy grunty

Jesteś posiadaczem lasu? Ta wiadomość może Cię zainteresować!

Zakup gruntów przez Nadleśnictwo Lubsko

Jeżeli masz nieruchomość sąsiadującą z kompleksami leśnymi zarządzanymi przez Nadleśnictwo Lubsko, która ma uregulowany stan prawny i zamierzasz ją sprzedać, a Twój grunt jest lasem lub jest przeznaczony do zalesienia – skontaktuj się z nami.

Nabyciu mogą podlegać wyłącznie grunty leśne (użytek Ls) lub przeznaczone do zalesienia (w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy z przeznaczeniem na zalesienie), o uregulowanym stanie prawnym. W szczególności powinny to być grunty, które:

- bezpośrednio przylegają do gruntów będących z zarządzie PGL LP,

- są we współwłasności gruntów nadleśnictwa,

- regulują przebieg granicy polno-leśnej.

Nabycie może się odbyć zgodnie z zapisami art. 37 Ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach, tj. m.in. po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu pracownik merytoryczny nadleśnictwa.

Zachęcamy do kontaktu:

e-mail: lubsko@zielonagora.lasy.gov.pl

Telefon:

  1. 68 372 04 00 wew. 538  – osoba: Starszy referent ds. bhp i stanu posiadania Klaudia Jakuszewicz
  2. 68 372 04 00 – sekretariat

Status gruntów można zweryfikować w:

1) internetowym Banku Danych o Lasach 

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ 

2) serwisie mapowym RDLP w Zielonej Górze

https://mapa.zielonagora.lasy.gov.pl/.