Wydarzenia Wydarzenia

Międzynarodowy Dzień Lasów

Rola lasów w zaopatrywaniu planety w świeżą wodę – to temat przewodni tegorocznego Międzynarodowego Dnia Lasów. 

Lasy zatrzymują wodę, przeciwdziałając powodziom; są doskonałym filtrem wody. Dzięki realizowanemu przez Lasy Państwowe programowi tzw. małej retencji lasy na terenach nizinnych magazynują ok. 120 mln m sześc. wody. Natomiast górskie potoki, oczka i jeziorka zatrzymują ok. 1,5 mln m sześc. wody.

 

 

Woda – obok powietrza, ognia i ziemi –  to jeden z czterech głównych żywiołów naszej planety.

Woda to źródło życia i główny budulec organizmów. Człowiek w około 60 procentach składa się z wody, ale są organizmy, które są "prawie samą wodą" (np. meduzy – 96%).

Ciekawostka! Młode liście zawierają od 90 do 99 procent wody.

Dla naszego zdrowia istotne jest przyjmowanie minimum ok. 2 litrów wody na dobę – pod różną postacią. Nie wszyscy ludzie na Ziemi mają jednak dostęp do świeżej, czystej wody. Przeciętny Amerykanin zużywa dziennie około 400 litrów wody, Polak  około 145 litrów, a Afgańczyk – 10 litrów wody.

Dostęp do wody to podstawowe prawo każdego człowieka. 850 mln ludzi jest jednak pozbawionych tego prawa. Brak wody pitnej powoduje cierpienia, choroby i śmierć.

Polska, obok Belgii, ma najmniejsze zasoby słodkiej wody w Europie. Spośród wszystkich państw europejskich mamy też najniższe zasoby wody przypadające na 1 mieszkańca – 1,6 mln litrów/rok. Dlatego musimy dbać o nasze zasoby wodne i oszczędnie nimi gospodarować.

 

 

 

Źródła:

  • materiały Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych
  • http://www.kampaniawodatozycie.pl
  • http://www.pfozw.org.pl/