Wydarzenia Wydarzenia

Sprzątanie w Parku Lubskim

 

Burmistrz Lubska zaprasza mieszkańców Lubska do wspólnej akcji porządkowania Lubskiego Parku!

Celem akcji jest zintegrowanie mieszkańców na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego oraz włączenie ich do działań na rzecz parku.

Wszyscy chętni wolontariusze, pod nadzorem specjalistów wykonywać będą proste prace pielęgnacyjno-porządkowe w określonym fragmencie parku.

 

 

Chęć udziału w akcji należy zgłaszać w terminie do dnia 6 kwietnia 2016 r.:
1) telefonicznie: 68 457 61 24, 68 457 61 23, 68 457 61 08, 68 457 61 01
2) mailowo na adres: mslowinska@lubsko.pl, sekretariat@lubsko.pl
3) osobiście w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego w Lubsku plac Wolności 1 pok. Nr 24 – p. Marta Słowińska.

Więcej informacji: Urząd Miejski w Lubsku