Wydarzenia Wydarzenia

XI edycja konkursu "Poznajemy las"

30 października w OEPL w Jeziorach Wysokich odbędzie się jedenasta edycja konkursu dla uczniów szkół podstawowych z terenu Nadleśnictwa Lubsko pod hasłem "Poznajemy las".

Organizatorem konkursu jest Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich pod patronatem Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubsko.

Celem konkursu jest kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem:
- uświadomienia znaczenia lasów dla funkcjonowania przyrody i życia człowieka,
- rozbudzania wrażliwości na piękno i przyrodę lasów naszego regionu,
- wypracowania odpowiedzialnych, aktywnych postaw społeczeństwa w celu ochrony środowiska leśnego,
- upowszechniania wiedzy o zrównoważonej gospodarce leśnej w naszym kraju.

Zagadnienia:

1. Budowa i życie lasu.

2. Lasy naszego regionu.

3. Ochrona przyrody w lasach Nadleśnictwa Lubsko.

3. Funkcje lasu (gospodarcze, ochronne, społeczne).

4. Ochrona lasów przed zagrożeniami.

5. Leśnik jako gospodarz lasu:
- zadania leśników w ramach gospodarki leśnej; najważniejsze działy leśnictwa
 (hodowla, ochrona lasu, ochrona przyrody, użytkowanie lasu),
- Lasy Państwowe jako organizacja,
- lesistość Polski i regionu,
- idea trwałej, zrównoważonej gospodarki leśnej,
- technologie i metody przyjazne środowisku stosowane przez leśników,
- idea i zadania Leśnych Kompleksów Promocyjnych.

Przebieg konkursu:
I etap odbywa się w szkołach w dowolnej formie (można wykorzystać gotowy test - w załączeniu). Spośród uczniów z klas piątych i szóstych prosimy wybrać 3-osobową drużynę, która będzie reprezentować szkołę w II etapie konkursu.
II etap – odbędzie się 30 października 2014 r. w OEPL w Jeziorach Wysokich o godz. 9.30.

II etap konkursu obejmuje dwie części: pisemną, w której zostaną wyłonieni laureaci indywidualni oraz finał drużynowy (zadania praktyczne).

Pisemne zgłoszenia zawierające: 

1) liczbę uczniów, którzy wzięli udział w etapie szkolnym konkursu,
2) dane uczestników zakwalifikowanych do finału (imię i nazwisko, klasa),
3) imię i nazwisko opiekuna drużyny,

prosimy przesłać na adres: ilona.mrowinska@zielonagora.lasy.gov.pl 
lub faks: 0-68- 371-26-44 (Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Jeziory
Wysokie 22, 68-343 Brody), do 20 października 2014 r.