Wydawca treści Wydawca treści

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Wąwozy"

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy wyznacza się w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości przyrodniczych, kulturowych i estetycznych.

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe zalicza się do obiektowych, czyli indywidualnych form ochrony przyrody. Działalność na terenach objętych tą formą ochrony uwarunkowana jest opracowaniem dla nich planu zagospodarowania przestrzennego, który uwzględni postulaty przyrodników i historyków. Nie jest wykluczone prowadzenie działalności gospodarczej pod warunkiem, że nie spowoduje ona utraty chronionych wartości.

Na wniosek Nadleśnictwa Lubsko Rada Gminy Brody w dniu 29 listopada 2012 r. podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Wąwozy".

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Wąwozy" obejmuje teren 64,35 ha w Gminie Brody (Nadleśnictwo Lubsko, leśnictwo Jeziory Dolne) w całości zarządzany przez Lasy Państwowe. Na terenie Zespołu jest położona część dawnego, przedwojennego parku z założenia pałacowo-parkowego rodziny Brühlów, który wyróżnia się cennymi walorami kulturowymi, przyrodniczymi i krajobrazowymi.

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Wąwozy" wchodzi w skład Obszaru Natura 2000 "Jeziora Brodzkie" (PLH 080052).

Na terenie Zespołu znajduje się leśna ścieżka dydaktyczna "Na Wąwozach" oraz trasy spacerowe, w tym trasa nordic-walking.