Aktualności Aktualności

Prace w zakresie ochrony czynnej na terenie rezerwatu

W marcu zostaną przeprowadzą działania w zakresie ochrony czynnej na terenie rezerwatu „Mierkowskie Suche Bory” oraz Obszaru Natura 2000 „Mierkowskie Wydmy”.

Istotną częścią tego obszaru jest cenne torfowisko z chronionymi roślinami, m.in. rosiczką okrągłolisną i przygiełką brunatną.

Zgodnie z planem zadań ochronnych dla Obszaru Natura 2000 „Mierkowskie Wydmy” oraz rezerwatu „Mierkowskie Suche Bory”, Nadleśnictwo Lubsko będzie realizowało w marcu br. działania określone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.

Prace będą dotyczyły przerzedzenia części drzewostanu (głównie w otulinie torfowiska) w oddziałach: 234-c na powierzchni 7 arów oraz 235-a i c na powierzchni 81 arów.

 

Fot. Otulina torfowiska - las sosnowy. Na pniach kilku drzew widnieją namalowane jaskrawopomarańczowe kropki, co oznacza drzewa przeznaczone do wycięcia; dno lasu jest gęsto porośnięte wyschniętą roślinnością trawiastą.

 

Celem planowanych działań jest przede wszystkim dopuszczenie większej ilości światła do dna lasu, poprawa stosunków wodnych, czyli w konsekwencji poprawienie jakości siedliska, co jest niezbędne, aby zachować przedmiot ochrony.

Więcej informacji o rezerwacie "Mierkowskie Suche Bory" (link).

Tekst i autor zdjęć: Paweł Mrowiński