Asset Publisher Asset Publisher

"Las w prozie i poezji"

Nadleśnictwo Lubsko zaprasza na 12. edycję konkursu recytatorskiego "Las w prozie i poezji".

Regulamin konkursu:

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół z terenu Nadleśnictwa Lubsko.

2. Placówka oświatowa może delegować po dwóch recytatorów – laureatów eliminacji szkolnych – w następujących kategoriach:

                                I - szkoła podstawowa: klasy I – III,
                                II - szkoła podstawowa: klasy IV – VI,
                                III - gimnazjum i szkoła średnia.

3. Recytator do konkursu przygotowuje jeden utwór poetycki lub fragment prozy, którego tematem jest przyroda lasu lub praca leśników.

4. Komisja konkursowa oceniać będzie dobór repertuaru, wyraz artystyczny utworu, poprawność językową oraz jego interpretację.

5. Laureaci konkursu zostaną uhonorowani dyplomami oraz nagrodami książkowymi.

6. Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać pisemnie (może być e-mail: ilona.mrowinska@zielonagora.lasy.gov.pl) do dnia 6. grudnia na adres: Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich 22, 68 – 343 Brody Żarskie.

W zgłoszeniu prosimy o podanie liczby uczestników etapu szkolnego konkursu oraz imion i nazwisk uczniów reprezentujących placówkę w finale.

7. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na upublicznienie wizerunku
i danych osobowych uczestników konkursu na stronach internetowych prowadzonych przez Nadleśnictwo Lubsko.