Asset Publisher Asset Publisher

Konkurs "Poznajemy las"

Zapraszamy uczniów klas szóstych, ze szkół podstawowych z terenu Nadleśnictwa Lubsko, do udziału w XVIII edycji konkursu "Poznajemy las".

Celem konkursu jest kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem:

- uświadomienia znaczenia lasów dla funkcjonowania przyrody i życia człowieka,

- rozbudzania wrażliwości na piękno przyrody naszego regionu,

- wypracowania odpowiedzialnych, aktywnych postaw w celu ochrony środowiska leśnego,

- upowszechniania wiedzy o wielorakich funkcjach lasu, pracy leśnika i  zrównoważonym korzystaniu z dóbr przyrody.

Finał konkursu odbędzie się 17 października 2023 r. w sali konferencyjnej Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich o godz. 9.30.

Pisemne zgłoszenia prosimy przesłać na adres: ilona.mrowinska@zielonagora.lasy.gov.pl

do 13 października 2022 r.

W materiałach do pobrania: Regulamin konkursu "Poznajemy las".

Zaproszenia dla szkół są wysyłane drogą elektorniczną (w tym także wzór zgody oraz test - etap szkolny).