Asset Publisher Asset Publisher

Co w lesie huczy?

Miłośnicy sów spotkali się w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich w ramach ogólnopolskiego wydarzenia "Co w lesie huczy?".

"Co w lesie huczy?" to wydarzenie edukacyjne, na które w marcu zaprasząją leśnicy w różnych miejscach Polski.

Sowy są ptakami mało znanymi, często budzącymi nieuzasadniony lęk z powodu braku dostatecznej wiedzy na ich temat. Edukacja przyrodnicza, prowadzona mi.in. przez leśników, ma na celu zmianę nastawienia do tych pięknych i pożytecznych ptaków, co ma doprowadzić do wzmocnienia ochrony krajowych gatunków sów.

Na profilu głównym FB Lasów Państwowych przez cały dzień - 10 marca 2023 r. - prezentowane były ciekawe materiały, relacje i filmy na temat sów, które można spotkać w Polsce oraz działań, jakie prowadzą leśnicy w zakresie ich ochrony.

Wydarzenie, przygotowane przez pracowników w OEPL w Jeziorach Wysokich, składało z dwóch części:
1) prezentacji o sowach występujących w naszym regionie, która odbyła się w sali konferencyjnej ośrodka (PDF w materiałch do pobrania),
2) spaceru z leśnikiem Pawłem Mrowińskim w lesie przy ośrodku.

 

 

Linki do materiałów:

1) prezentacja o krajowych sowach lęgowych "Co w lesie huczy?" (link)

2) interaktywne ćwiczenie uczące "Co w lesie huczy" na platformie Learning.Apps.org (link)

3) interaktywne ćwiczenie uczące "Sowy Polski - od najmniejszej do największej" na platformie Learning.Apps.org (link)