Asset Publisher Asset Publisher

Wiosna bez płomieni

Rozpoczął się sezon zwiększonego zagrożenia pożarowego.

Apelujemy o ostrożność i czujność! 

Leśnicy podejmują szereg działań aby zapobiegać pożarom, a w razie ich wybuchu - szybko zareagować. 

Od 16 marca w Nadleśnictwie Lubsko trwa bezpośrednia akcja w ochronie przeciwpożarowej lasów, co oznacza, że są one monitorowane z wież obserwacyjnych (dostrzegalni przeciwpożarowych), a także patrolowane.

W roku 2021 na terenie Nadleśnictwa Lubsko wybuchło 10 pożarów lasów (w 2020 - 36). Spaleniu uległo 0,2 ha (w 2020 - 1,16 ha), a średnia powierzchnia jednego pożaru to 0,02 ha (w 2020 - 0,03 ha).

Niewielka powierzchnia pożarów to zasługa szybkiej i skutecznej reakcji służb przeciwpożarowych. Bardzo ważną rolę odgrywa tu ścisła współpraca ze Strażą Pożarną. 

Główne przyczyny pożarów lasów to:

  • celowe podpalenia
  • wyrzucanie niedopałków papierosów
  • rozpalanie ognisk
  • wypalanie traw i nieużytków

 

Prezentacja "Wiosna bez płomieni"

Każdej wiosny, także na skutek wypalania traw, płoną dziesiątki hektarów lasu w Polsce, nierzadko ogień pochłania także ludzkie osiedla. W trakcie takich pożarów ginie co roku od kilku do kilkunastu osób. Pożary lasów prowadzą do ogromnych strat materialnych i przyrodniczych.

Wypalanie suchych traw i nieużytków staje się przyczyną śmierci wielu organizmów żyjących w glebie lub ukrytych wśród wyschniętych traw. W glebie zachodzą nieodwracalne zmiany, wyjałowienie i utrata aktywności biologicznej.

Kampania "Wiosna bez płomieni" prowadzona jest  przez Nadleśnictwo Lubsko od 1997 roku!

Ważną rolę w zapobieganiu pożarom lasów pełni edukacja przyrodniczo-leśna. Leśni edukatorzy prowadzą w szkołach z terenu  nadleśnictwa lekcje na temat funkcji lasów i zagrożeń dla środowiska przyrodniczego oraz zdrowia człowieka spowodowanych przez pożary łąk, pól i lasów.

Co roku przeprowadzany jest też konkurs plastyczny i kampania informacyjna, m. in. audycje w Radio Zachód. 

Zauważyłeś pożar? Alarmuj!

Telefony alarmowe: Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny: +48 68 372 18 46 oraz numer alarmowy: 112.

Aby ta wiosna była wiosną bez płomieni!

Więcej materiałów edukacyjnych, w tym film, quizy i gry interaktywne (link).