News

W najpiękniejszym lesie koło Lubska zakwitły śnieżyce wiosenne. Można je podziwiać na obszarze Natura 2000 "Lubski Łęg Śnieżycowy", gdzie tworzą rozległe kobierce.

Sale of wood, christmas trees and saplings

W Nadleśnictwie Lubsko prowadzona jest sprzedaż drewna i sadzonek na podstawie zarządzeń Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubsko.

Hunting offer

Obszar Nadleśnictwa Lubsko podzielony jest na 9 obwodów łowieckich, na których działa 9 kół łowieckich. Nadleśnictwo wydzierżawia tereny łowieckie.