Asset Publisher Asset Publisher

Sprzedaż drewna i sadzonek

W Nadleśnictwie Lubsko prowadzona jest sprzedaż drewna i sadzonek na podstawie zarządzeń Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubsko.

Sprzedaż sadzonek
Nadleśnictwo Lubsko prowadzi sprzedaż sadzonek dla odbiorców indywidualnych i nadleśnictw. Zainteresowanych odbiorców prosimy o telefon do biura nadleśnictwa – tel. + 48 68 372 04 00.

Sprzedaż drewna
Informacje dotyczące możliwości zakupu drewna zainteresowani odbiorcy mogą uzyskać telefonicznie w leśnictwach lub biurze nadleśnictwa – tel. + 48 68 372 31 12.

Detaliczna sprzedaż drewna, wszystkich sortymentów ujętych w cenniku detalicznym, odbywa się w kancelariach leśnictw we wtorki w godzinach od 8:00 do 10:00.

W materiałach do pobrania znajdują się następujące dokumenty:

1) Decyzja w sprawie ustalenia cen detalicznych drewna z dnia 09.08.2021 r.;

2) Zarządzenie nr 45 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubsko z dnia 09.08.2021 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna.